SPF – Branding

2014 var ett valår i Sverige och en av fyra röster var över 65 år. För att belysa denna betydande grupp människor för valet föreslog vi att öka medvetenheten kring en viss fråga – Att svenska pensionärer beskattas högre än vanliga inkomsttagare. För att göra detta skapade vi Pensionärsskattekalkylatorn, ett gratis digitalt verktyg som beräknar skillnaden mellan pensionärers skatter och skatterna för arbetare. Resultatet kan sedan delas via sociala medier.

Projektet vann nyligen utmärkelsen “Best Digital Public Affairs” i Digital Communications Awards samt “Best Microsite” i European Excellence Awards.

Jag ansvarade för utforming av logotype, grafiskt manér samt övrig grafisk produktion i projektet. Sofie Handberg ansvarade för webdesign och programmering av appar och sajt.

Mer om projektet finns här.

Back to Top