Samsung – Presentation

Powerpoint, Keynote och Prezi är några program som jag bemästrar väldigt väl. På senare år har jag även tagit in presentationsteknik i mitt erbjudande kring presentationsdesign. Under 2013 tog jag fram flera presentationer åt Samsung som användes vid pressevent och vid interna utbildningar. I detta uppdrag ansvarade jag för designen och tekniken i presentationsmallarna.

Med anledning av sekretess är information i bilder utbytt med generisk information.

Samsung

Back to Top