Midroc – Årsredovisning

Under 2020 assisterade jag Reform Society vid arbetet med Midrocs hållbarhetsredovisning för 2019. I projektet agerade jag Art Director och originalare med ansvar för design, illustration och sättning.

Projektledare: Anette Törnqvist
Produktionsledare: Lena Dahlenborg

Rapporten finns att läsa i sin helhet på Midrocs hemsida

Tags: 2020, Design, Print

Back to Top