Praktikertjänst – Branding

Under hösten 2016 arbetade jag med Praktikertjänsts varumärke. I detta ingick det att ta fram en grafisk profil och ett ramverk för digitala produkter.
Bland annat togs en elementsamling fram för Praktikertjänst framtida appar. Den grafiska profilen inkluderade en varumärkesstrategi som togs fram för att stärka koncernvarumärket vid uppstart av nya dotterbolag och mottagningar .

Profilen togs i bruk januari 2017.

Tags: 2016, Design, Varumärken

Back to Top