MoS – Event

Powerpoint, Keynote och Prezi är några program som jag bemästrar väldigt väl. På senare år har jag även tagit in presentationsteknik i mitt erbjudande kring presentationsdesign. Under 2012 tog jag fram en presentation åt Unibail-Rodamcos pressevent för deras nya galleria – Mall of Scandinavia. I detta uppdrag ansvarade jag för designen och tekniken i presentationsmallarna.

Med anledning av sekretess är information i bilder utbytt med generisk information.

Mall-of-Scandinavia

Back to Top