NBK – Branding

Nybyggarkommissionen består av tre kommissionärer: Göran Persson, före detta statsminister, Agneta Dreber, tidigare borgarråd i Stockholm, generaldirektör och senast vd för Livsmedelsföretagen och Olle Wästberg, tidigare statssekreterare i finansdepartementet och generalkonsul i New York.

Nybyggarkommissionen har gjorts möjlig genom finansiering från NCCNordea och Tyréns. Kommunikationsbyrån JKL fungerar som projektkansli för Nybyggarkommissionen.

I uppdraget ingick det att ta fram en logotype, en grafisk profil med färdiga produktionselemet såsom Office-mallar, visitkort och tidsskrifter. Under projektperioden producerade vi en mängd trycksaker, videoproduktioner och andra eventrelaterade trycksaker såsom vepor och flygblad.

Back to Top